- Beyond Hotel
  • Açılış Organizasyonu
  • Medya satın alması
  • PR çalışmaları

- Bossa Denim
  • Yurt içi ve Yurt dışı müşteri toplantı organizasyonları Diolog'07 - İzmir, Efes

- Ege Motosiklet Kulübü
  • 2006 - 2007 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye şampiyonaları Organizasyonu
  • MOTOFAST 2006 Motosiklet Festivali
  • Sponsorluk çalışmaları
  • Marka ve Kurumsal Kimlik Oluşturma
  • PR çalışmaları
  • Prodüksiyon çalışmaları

- Ege Üniversitesi 2. EgeArt Sanat Günleri 5 - 9 Aralık 2007
  • PR çalışmaları
  • Sponsorluk çalışmaları
  • Organizasyon Yürütme Kurulu Üyeliği
  • Danışmanlık