Stratejik İletişim Danışmanlığı


Rekabetçi ortamda; şirketler için kurumsal yapılar oluşturmak, daha çok ürün veya hizmet satışı yapmak, en donanımlı ve tecrübeli çalışanları kurum bünyesine katmak, en uygun iş ortakları ile işbirliği yapmak kalıcı bir prestij oluşturmanın şartlarıdır. Kurumsal iletişim faaliyeti ise bu şartları oluşturmanın en önemli adımlarından biridir.

Kurumsal iletişim aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının misyonlarını gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan toplumsal sinerjiyi oluşturmanın temel amaçlarındandır. Bu nedenle "kurumsal iletişimin" ana misyonu kurumun çıkarlarıyla paydaşlarının çıkarları arasında ortak bir aklın yaratılmasını sağlamaktır.

'ın amacı bu misyonun gerçekleşmesinde şirketler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının üst yönetimlerine destek ve yardımcı olmaktır.
Reklam, Reklam İzmir
; • Medya İletişimi, Planlama ve Stratejisi
               • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
               • E - iletişim
               • Marka Danışmanlığı
               • Kurum İçi Halkla İlişkiler Yönetimi
               • Kurumsal Kimlik Yönetimi
               • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
               • Sponsorluk Projeleri
               • Kriz Yönetimi
Konularında hizmetler vermektedir.
Basın İletişim Medya İletişim İletişim Danışmanlığı İletişim Danışmanlığı İletişim Danışmanlığı İletişim Danışmanlığı İletişim Danışmanlığı İletişim İZmir İletişim Danışmanlığı
İletişim Danışmanlığı, Halkla İlişkiler